Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) araştırmasına göre 2025 yılına kadar 85 milyon iş ortadan kalkarken yerine 97 milyon iş yaratılacak. Tam bu noktada mevcut iş gücünün yeni işlere adapte olması için nasıl eğitileceği sorunu ortaya çıkmaktadır. McKinsey Türkiye ve McKinsey’nin iş ve ekonomi araştırma kolu McKinsey Global Enstitüsü iş birliği ile hazırlanan ‘İşimizin Geleceği: Dijital Çağda Türkiye’nin Yetenek Dönüşümü’ raporunda ise 2030 yılına kadar 21,1 milyon çalışanın mevcut görevlerinde yeni yetkinlikler elde etmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır.

Yeşil ekonomi, veri analizi ve yapay zeka gibi alanlarla bağlantılı oluşacak yeni işlere, firmaların mevcut personellerini adapte etmeleri için gerekli hizmet içi eğitimleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Bu çerçevede RISETIME ihtiyaç duyulan Özel Eğitimler’i planlayıp, yetkin akademik uzmanlar vasıtasıyla verilecek olan eğitimleri sertifikalandıracaktır. Yazılım Geliştirme Eğitimleri’nin yanı sıra Otomasyon Kullanma Eğitimleri de verilmektedir.

Standart işlerin makineler tarafından yapılagelmesiyle beraber analitik düşünme, yaratıcılık, esneklik, eleştirel düşünme ve sorun çözme yeteneği daha önemli hale gelecek özelliklerdendir. Eğitim ile ilgili daha detaylı bilgi almak için İletişim sayfasından tarafımıza ulaşarak randevu almanız gerekmektedir.